नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कन्चनपुर
कन्चनपुर

जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन अभिलेख / आर्थिक वर्ष ७५/७६

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको आ.व. २०७५/०७६ का लागि जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन पुस्तिका


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)